GARAI Andris WEB Site - Garai András honlapja
Luther rózsa   Vissza

Előre

 

.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)

.


KEZDŐLAP  GARAI Andris WEB Site  https://garainyh.com  Kedves Látogatóm!

 

Ezen az új domain néven indított személyes honlapom ars poeticája is azonos a 72 internetes címem céljával s küldetése az ÚR Jézus missziói parancsa alapján; a világhálón magyarul is: „Hirdessétek az evangéliumot!”


 

Terveim szerint itt missziói témájú léleképítő írásokat, képeket, igehirdetéseket találnak majd.

Az első írás egyben a honlap program-adó; küldetését meghatározó gondolatokat tartalmaz,
s ezzel és a kötet-címmel azonosuló weboldalam hirdeti a világhálón: 
Megtérsz vagy meghalsz!

 

Vissza
 
A MISSZIÓ: ÁLLAPOT, NEM PROGRAM!
- Bezár

Szeverényi János


ÁLLAPOT, NEM PROGRAM

 

A misszió nem program, hanem állapot; vagyis elsősorban nem gyülekezetépítés, evangelizáció, bibliaóra, plakátolás, szervezés, és különösen is nem erőlködés, győzködés, skalpvadász teljesítménykényszer.

Amikor valaki megtérése és újjászületése pillanatában más emberré lesz (1Sám 10,6), megváltozik a természete, lelkülete, már misszionárius.

Ez a más állapot, az ige „magva” (Lk 8,11) által megfogant új természet kihat a környezetre.

Jézus – és minden teljes szívű követője – jelenlétével evangelizál, misszionál.

„Mert az Isten országa közöttetek (bennetek) van.” (Lk 17,21)

Jézus békés alvása a viharba került hajón is missziós hatással bírt.

„…íme én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.” (Lk 24,49)

Szentlélek nélkül, a mennyei erő hiányában tévedés, céltévesztés bármit is tenni Jézus nevében, az ügyért, az egyházért.

Ezért hát kérjük teljes szívünkkel:

Jöjj, tölts be szívet-házat

Hit tiszta fényével!

Teveled áldás árad,

Új élet sarjad fel.

Jöjj, áldott Szentlélek!

Jöjj, Atya-Fiú lelke,

Hogy szüntelenül zengje

Erődet új ének!

(Evangélikus Énekeskönyv 238. ének)

Híd evangélikus missziói magazin, 2009/2.

(Forrás: Szeverényi János: Megtérsz vagy meghalsz és egyéb írások; ÉLŐ VÍZ füzetek 5. 136. oldal, Kiadja az Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága, Bp. 2009.http://misszio.lutheran.hu)

 *************************************************

Áhítat a Kossuth rádióban - 2010. január

2010. év igéje:

Jézus Krisztus mondja: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.  Jn 14,1

Jézus kereszthalála előtti búcsúbeszédéből való a fenti idézet. Barátait, tanítványait készíti fel a nehéz napokra.

Mi is zavaros, nyugtalanságra okot adó időket élünk.  Jó lenne helyesen érteni Jézus szavait; Ő nem azt ígéri, hogy akik hisznek benne, azoknak nem lesznek gondjaik, nehézségeik, harcaik, kudarcaik. Az viszont benne van ígéretében, hogy akik hisznek benne, vele személyes kapcsolatban élnek, velük lesz nehézségeikben, harcaikban, kudarcaikban.  Isteni erőt, segítséget kapnak a jóért való küzdelmeikben.

A keresztyén hit nem problémamentességet ígér, hanem kapcsolatot Istennel.   Jézus azért jött erre világra, hogy megváltson, kiváltson minket a bűn, a halál és a gonosz hatalmából.  Tudatosan vállalta az áldozatos szeretet halálos útját.  Ebben a vállalásban, programban akarja megerősíteni tanítványait, követőit.  A mai welness-mentalitásba, hedonista, önző gondolkodásba nem fér be a másokért élő, és áldozatot is hozó életstílus.  

Ugyanakkor soha ennyi magányos, a tömegben is elhagyatott ember sem élt még közöttünk.  

A hitet, a vallást nem önző vágyaink kielégítésére kaptuk. Jézus megnyitotta az utat az emberhez méltó életre, de ez csak úgy lehetséges, ha teljes szívvel hozzá térünk, megbánjuk bűneinket, magunk körül forgó egoista, istentelen mentalitásunkat, és vállaljuk az isteni bárány követését a hétköznapokban.

Vannak, akik folyamatosan szaporítják a gondokat, bűnöket, mások meg arra teszik életüket, hogy segítsenek környezetükön.  Nem mindegy, hogy melyik csapat tagja vagyok: az áldás vagy az átok, az élet vagy a halál programját hajtom-e végre.

Kedves Hallgató! Akarsz-e áldott lenni, áldáshordozó és áldásközvetítő? Isten a te Teremtőd keres téged most is.

Válaszolj neki bátran, bizalommal:

Itt vagyok, Uram. Köszönöm Istenem, hogy szeretetből szeretetre, örök, teljes életre álmodtál és teremtettél engem is. Köszönöm, hogy jó elgondolásod, terved van velem. Kérlek, bocsásd meg bűnömet, hogy nélküled, az élet forrása nélkül éltem és ebből sok baj származott. Most itt vagyok, hallottam hangodat, köszönöm, hogy értem is meghaltál a kereszten, hogy szabad, boldog, örök életem legyen. Add nekem Lelkedet, hogy ő vezessen, hogy életem áldott legyen.

SzJ

Megjegyzés: A szerző további igehirdetéseit keresd itt: https://www.garainyh.hupont.hu/  és személyes honlapján: http://www.szeverenyijanos.hu/

 


 

¤